14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ  Κυριακή 6 Απριλίου 2014  κριτής Μακαρίτης Στέλιος