42η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ CAC TOY OKΑΔΕ 9 ΜΑΙΟΥ 2015 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Clever Canin -Κυνοτροφείο Ιωαννίδης Αυλώνα.