ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ