ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ  Α.Κ.Ι. ΚΑΙ Ε.Κ.Ι. ΣΕ ΑΓΡΙΟ ΟΡΤΥΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015