Ο επιστημονικός συνεργάτης  της Δ’ ΚΟΣΕ και της ΚΣΕ κ. Δημήτρης Κιούσης μας λέει τα πάντα για το Αγριόχοιρο , ένα ενδημικό θήραμα που είναι σε μεγάλους αριθμούς στην χώρα μας.