Σεμινάρια επιμελητών κυνηγετικής αγωγής του Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγάλεω

Αντιμετώπιση εκτάκτων κυνηγετικών ατυχημάτων, ομιλητής Αλέξανδρος Κλείτσας  Χειρουργός ορθοπαιδικός.