Κυνήγι

video

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 ΣΤΑ ΤΕΡΕΝ ΤΗΣ OLYMPUS HUNT

Η PowerVisionTV ήταν εκεί στην έναρξη της νέας κυνηγητικής χρονιάς Αύγουστος 2018 στα τερέν της Οlympus Hunt στους πιο πλούσιους κυνηγότοπους των Βαλκανίων. Η Olympus Hunt  ασχολείται με τον κυνηγητικό τουρισμό πάνω από 17...
video

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ- ΘΗΡΑΜΑΤΟΛΟΓΟΥ Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΚΟΥ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ. ΜΕΡΟΣ Α' Το κυνήγι του λαγού αποτελεί αξιόλογη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της ελληνικής υπαίθρου, ενώ η ανάγκη για την αύξηση των πληθυσμών του λαγού ως το σημαντικότερο ενδημικό θήραμα επιβάλλει...
video

ΚΥΝΗΓΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΑ ΤΕΡΕΝ ΤΗΣ OLYMPUS HUNT

ΚΥΝΗΓΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΑ ΤΕΡΕΝ ΤΗΣ OLYMPUS HUNT
- Advertisement -

Δημοφιλή