Κυνήγι

video

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ

Eρευνητικό πρόγραμμα της κυνηγετικής ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης για την μετανάστευση της τσίχλας.
- Advertisement -

Δημοφιλή