Σεμινάριο από τον ΟΚΑΔΕ στα γραφεία του ομίλου (Σπύρου Πάτση 5-Αθήνα) από την Κτηνίατρο κα. Δέσποινα Στακτοπούλου, με θέματα : Διροφιλαρίωση
Συμπτώματα-Πρόληψη- Θεραπεία