Δείτε ένα κυνήγι  με Επανιέλ Μπρετόν με δύσκολες Μπεκάτσες, ένα κυνήγι με ανήσυχα πουλιά που δύσκολα κάθονται στην  φέρμα, εκεί που  χρειάζεται ένα σύντροφος σκύλος με όχι δυνατό πεντιγκρί και επώνυμους προγόνους από διάσημα εκτροφεία αλλά σκύλο με  πάθος και μυαλό  για το συγκεκριμένο κυνήγι.

Με την ευγενική χορηγία της ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ.