ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΣΤΑ ΒΑΤΑ

Σε τέτοια μέρη ο σκύλος έχει να αντιμετωπίσει το αδιαπέραστο πυκνό και τα μεγάλα βάτα περιορίζουν την ορατότητα αλλά και την έρευνα από τη φύση τους και τη μορφολογία τους. Τα πολύ ανοιχτά σκυλιά, δεν βρίσκονται στο στοιχείο τους σε αυτούς τους τόπους. Όχι γιατί δεν βρίσκουν μπεκάτσες αλλά γιατί δύσκολα μπορείτε να πάτε κοντά τους όταν φερμάρουν μακριά μέσα σε αδιάβατους βάτους.