Η μεγάλη έκθεση για τις υπαίθριες δραστηριότητες ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2017.  Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν τους διαδρόμους της έκθεσης κατά το τριήμερο λειτουργίας της 7, 8 & 9 Απριλίου.  Πλήθος κυνοφιλικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις όπλων,κυνηγετικού ρουχισμού, επίδειξη γερακιών πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της έκθεσης και στα περίπτερα των εκθετών.