ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΣΤΗΝ OUTDOOR EXPO 2015