ΟΙ λαγοί δεν είναι σπάνια περίπτωση για κυνηγούς φτερωτού. Παρακολουθήστε  υπέροχες σκηνές με σκυλιά φέρμας σε λαγούς!!

Με την ευγενική χορηγία της ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ & SVESTONOF DOG FOOD