Εντυπωσιακές φέρμες μέσα στα πυκνά, το μπλοκάρισμα της μπεκάτσας και δυνατές συγκινήσεις από την συνεργασία και όλη την διαδικασία μέχρι να φτάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας κυνηγητικής ημέρας στο κυνήγι της μπεκάτσας.
Με την ευγενική χορηγία της SVESTONOF DOG FOOD