Παρά πολλές φορές έχει τεθεί μεταξύ συζητήσεων ζήτημα  για την  νομιμότητα των κουτιών μεταφοράς των κυνηγητικών μας σκύλων. Ο διακεκριμένος δικηγόρος κ. Γιώργο Πετράκης   μας  μιλά για την ισχύουσα νομοθεσία.