Σωστή επώμιση: Ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας