Την Κυριακή 26.4.2015 έγινε η τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αιγάλεω