Η ταινία δείχνει ένα θεαματικό κυνήγι λαγού με πολύ ιχνηλασία και εντυπωσιακό ξεφώλιασμα τον μήνα Ιανουάριο. Ο ιχνηλάτης Ιστρία δείχνει την ικανότητα του να τα καταφέρνει σε δύσκολες συνθήκες λαγοκυνηγιού.