Ο κυνηγητικός σύλλογος Αμαλιάδας, λειτουργεί από το 1976, χρονιά που θεσπίστηκε ενιαίο καταστατικό για τους αναγνωρισμένους-συνεργαζόμενους με το Υπουργείο κυνηγητικούς συλλόγους. ενώ η λειτουργία του ξεκινά από πολύ πιο παλιά. Έχει έδρα την Αμαλιάδα και είναι υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Δασαρχείου Αμαλιάδας. Το 1995 ξεκίνησαν οι εργασίες δημιουργίας ιδιόκτητου εκτροφείου θηραμάτων το οποίο έχει έκταση 14 στρεμμάτων, ενώ μέσα σε αυτό αργότερα κατασκευάστηκε και λαγοτροφειο δυναμικότητας 50 ζευγών λαγών που χρησιμοποιούνται ως γεννήτορες.Το λαγοτροφειο του Κυνηγητικού Συλλόγου Αμαλιάδας, το όποιο μάλιστα είχε χαρακτηριστεί και ως πρότυπο στο παρελθόν,οι λαγοί έχουν ελεγχτεί γενετικά, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στέλνοντας γενετικό υλικό, προκειμένου να εξακριβωθεί οτι το είδος των γεννητόρων που έχουμε στο Λαγοτροφειο δεν είναι διαφορετικό από τους άγριους που υπάρχουν έξω στη φύση, οπότε και δεν υπάρχει φόβος γενετικής μόλυνσης, ενώ παράλληλα, τους έχει χορηγηθεί προληπτική φαρμακευτική αγωγή, ώστε να είναι σίγουρο  ότι δεν είναι φορείς διαφόρων ασθενειών. Οι λαγοί, προτού την απελευθέρωση τους, έχουν μεταφερθεί σε περιφραγμένο άνετο χώρο, που προσομοιάζει το φυσικό περιβάλλον, και αφού έχουν παραμείνει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξυπνήσουν τα άγρια ένστικτα τους κατά το δυνατόν καλυτέρα, τότε απελευθερώνονται έξω στη φύση.