ΚΥΝΗΓΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν ΑΦΡΙΚΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ.