Στο βασίλειο  της μπεκάτσας  η Κόρα ένα μαύρο κουρτσχααρ προσπαθεί να  εντοπίσει αυτό το θήραμα προσφέροντας μας υπέροχες στιγμές.

Με την ευγενική χορηγία της  ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ.