Απολαύστε ένα εξαιρετικό κυνηγετικό στιγμιότυπο από κυνήγι πέρδικας. Η δυσκολία του εδάφους κάνουν το κυνήγι της πετροπέρδικας (ορεινής πέρδικας) εξαιρετικά δύσκολο για τα σκυλιά αλλά και για τον κυνηγό.