Κυνήγι καμπίσιας πέρδικας αρχές Νοεμβρίου 2021 στους κάμπους της Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας. Η εύρεση κοπαδιού από καμπίσιες πέρδικες που σκορπίζονται μία μία μέσα στον κάμπο προσφέρουν μοναδικό θέαμα, φέρμες , συναίνεση και απορτ από  το  τρίχρωμο Επανιέλ Μπρετόν τον Ζαν.

Με την ευγενική χορηγία της ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ