Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το κυνήγι της πεδινής πέρδικας σήμερα, φαίνεται από την έξοδο Ελλήνων κυνηγών σε γειτονικές χώρες για την αναζήτησή της Η επιφυλακτικότητα αλλά και η πονηριά του συγκεκριμένου θηράματος αποτελούν έναν πραγματικά δύσκολο στόχο.  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από το σκύλο αλλά και από τον κυνηγό, για να μπορέσει να πλησιάσει και να εγκλωβίσει τα πουλιά πρώτα ο σκύλος, και μετά ο κυνηγός να πλησιάσει χωρίς να ξεσηκωθούν οι πέρδικες εκτός βολής ή χωρίς να κρυφτούν στο κοντινότερο πυκνό.