Κυνήγι στην Βουλγαρία σε πεδινή πέρδικα, φασιανό και λαγό, στα τερέν του Ζαφείρη Κινάλη!!