Κυνήγι τσίχλας στο καρτέρι με σκύλο επαναφοράς , εντυπωσιακές και δύσκολες τουφεκιές  με το Σπρίνγερ Σπάνιελ  να κάνει τέλειο  απόρτ.

Με την ευγενική χορηγία της ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ.