Τσίχλα είναι ένα μικρό θήραμα που προσφέρει μια δύσκολη σκόπευση , αναλόγως του τρόπου κυνηγίου που πραγματοποιείται , αλλά είναι και ευκαιρία για ρίξιμο πολλών φυσιγγίων. Είναι δε ιδανικό θήραμα για εξάσκηση στην βολή με το όπλο και επιτρέπει στον νέο αλλά και παλαιό κυνηγό να εξασκήσει σε άγριο θήραμα τις σκοπευτικές του ικανότητες.