Σκυλιά παντός θηράματος και για όλα τα εδάφη. Η έρευνα τους θυμίζει σκούπα και γίνεται σε μια ακτίνα 30 περίπου μέτρων από τον κυνηγό. Οι πιο μακρινές αποστάσεις στην έρευνα δεν είναι επιθυμητές καθώς, όπως είπαμε οι σκύλοι αυτοί δεν φερμάρουν, οπότε δεν είναι χρήσιμοι στο τουφέκι όταν απομακρύνονται πέρα από την εμβέλεια του όπλου.