Για άλλη μια φορά δοκιμάζονται τα δάση  της δυτικής αττικής από τις καταστροφικές φωτιές. Ο εθελοντισμός, απέναντι στην απειλή των δασικών πυρκαγιών , έχει σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας στην περιφρούρηση των δασών, στον έγκαιρο εντοπισμό  , στην κάλυψη απομονωνόμενων περιοχών και φυσικά, στην ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής σε περιπτώσεις εκτεταμένων καταστροφών.