ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-22-23-24-25-26/2/2014-Λητή-Επανωμή.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.
Mplek cane di loumario Poin. Ιδιοκτήτης Σεϊτανίδης Κυναγ. Λουλουδάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Demo Sirtouf E.S. Ιδιοκτήτης Bagani Κυναγ. Μαυρίδης