ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

Φιλοξενεί ταριχευμένα ζώα από όλο τον κόσμο , στα εκθέματα του περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία ταριχευμένων θηραμάτων από μεγάλα θηλαστικά μέχρι όλο των ειδών τα φτερωτά  τοποθετημένα σε φόντο αντίστοιχο του φυσικού περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για σχολεία προκειμένου να εξοικειωθούν  και να μάθουν τα παιδιά για το κυνήγι και την φύση.