Ενα από τα πιο  δύσκολα θηράματα  για τον κυνηγό όσο και για τον σκύλο.