Τοποθέτηση μηχανών ψεκασμού με το νέο εντομοκτόνο spray για την προφύλαξη από μύγες, κουνούπια και σκνίπες στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτή και κυναγωγού Δημήτρη Παχή
Συσκευή ψεκασμού και εντομοκτόνο spray ιπτάμενων εντόμων
Μορφή Σκευάσματος : Αεροζόλ (ΑΕ)
Δραστική Ουσία : Pyrethrins 2%β/β + Piperonyl butoxide 15,04%β/β
Στόχοι : Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκνίπες)
Πεδίο Εφαρμογής : Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
Προστατεύει σε κλειστό χώρο 60τμ και σε ανοικτό ανάλογα τιs συνθήκεs αέρα περίπου 12/20 τ.μ.
Εντελώς ακίνδυνο για τα ζωα.
Διάρκεια: 3000 Ψεκασμοί.