ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ.

ΜΕΡΟΣ Α’

Το κυνήγι του λαγού αποτελεί αξιόλογη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα της ελληνικής υπαίθρου, ενώ η ανάγκη για την αύξηση των πληθυσμών του λαγού ως το σημαντικότερο ενδημικό θήραμα επιβάλλει να ξεπεραστούν οι αδυναμίες στη διαχείριση του. Η σημασία του λαγού ως θήραμα , οδήγησε πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με το είδος . Σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρεται ότι στην Ευρώπη ( τις τελευταίες δεκαετίες)  παρατηρείτε  μείωση του πληθυσμού του λαγού. Όσο αφορά την Ελλάδα δεν πραγματοποιείται μακροχρόνια παρακολούθηση των πληθυσμών του λαγού, σε περιοχές της χώρας όμως έχει βρεθεί πως οι περισσότεροι έμπυρη λαγοκυνηγοί πιστεύουν ότι παρουσίασε ελάττωση κατά τις τελευτές δεκαετίες. Ο Χρήστος Κ. Σώκος διδάκτορας άγριας πανίδας, ερευνητής και διαχειριστής σε θέματα άγριας πανίδας και θήρας, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας, Υπουργείο Περιβάλλοντος  , στην επιστημονική του έρευνα μας λέει τα πάντα για τον λαγό. Η επίτευξη μιας έρευνας, ιδίως σε ότι αφορά την οικολογία αγρίων ζώων, είναι συχνά μια επίπονη εργασία. Όσοι ασχολούνται με  το κυνήγι του λαγού μέσα από αυτό το βίντεο θα μάθουν σχεδόν τα πάντα για το λαγό, από την βιολογία του, την διαχείριση του, μέχρι και τον τρόπο  απελευθερώσεις των λαγών και το όφελος τους.