ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ