ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΝΙΕΛ – ΜΠΡΕΤΟΝ Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ομιλητής Καλατζής Γιώργος εκτροφέας Επανιέλ – Μπρετόν – διεθνής κριτής ομάδας 7

τοποθεσία : κυνοτροφείο Amazon Land Kennel  ημερ. 13-04-2008