Σεμινάριο από τον ΟΚΑΔΕ ί στα γραφεία του ομίλου (Σπύρου Πάτση 5-Αθήνα) από την Κτηνίατρο κα. Δέσποινα Στακτοπούλου, με θέματα :
Συμπτώματα-Πρόληψη- Θεραπεία  Καλαζάρ (Λεϊσμανίαση)