Αγωνιστική Κυνοφιλία σημαίνει Συν-Αγωνίζομαι ,προσθέτω στον αγώνα και ο σκοπός είναι η κοινή εξέλιξη. Κοινή Εξέλιξη Κυναγωγού και Σκύλου, κοινή εξέλιξη μέσα από στιγμές άμιλλας. Αυτός είναι ο απόλυτος ορισμός της προόδου της κυνοφιλίας, τον οποίο απολαυσαμε μέσα σε  έναν κυνοφιλικό αγώνα με μοναδικές στιγμές χιούμορ ,ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς φίλους.