Συνάντηση στα γραφεία της ΚΣΕ είχε ο πρόεδρος του Ομίλου Πόιντερ – Σέττερ Ελλάδος κ.Γκουζούνας με τον νέο πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Αραμπατζή καθώς και τον Πρόεδρο της Δ ΚΟΣΕ κύριο Σταθόπουλο. Σε μία εποικοδομητική συζήτηση σε εγκάρδιο κλίμα τέθηκαν πολλά θέματα που αφορούν όχι μόνο τον ΟΚΑΔΕ, αφού ο κύριος Γκουζούνας διατελεί και Γεν Γραμματέας του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν την οργανωμένη κυνοφιλία και την ανάγκη να προβλέψουμε τις αδειοδοτήσεις για κυνολογικές εκδηλώσεις πάσης φύσεως όπως προβλέπει η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Ελληνικές φυλές και στην προσπάθεια του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος στην αναγνώριση από την FCI των Ελληνικών φυλών που δεν έχουν αναγνωρισθεί ακόμα διεθνώς. Ο κ.Γκουζούνας δήλωσε ότι ο ΟΚΑΔΕ θα είναι δίπλα στην ΚΣΕ και στο δύσκολο έργο που επιτελεί, για το καλό τόσο της Kυνηγεσίας όσο και της Kυνοφιλίας