Για τις αστοχίες που έχουμε στο κυνήγι, ευθύνεται κατά μεγάλο ποσοστό η κακή επώμιση και η λανθασμένη εφαρμογή της σκοπευτικής τεχνικής.