Οι λαγοκυνηγοί της Αθήνας παίρνουν τον λόγο  για να παρουσιάσουν τα προβλήματα των κυνηγών της πρωτεύουσας τα χρόνια της κρίσης…ενώ θα καλύψει την εκδήλωση από επιστημονικής πλευράς ο θηραματολόγος της Δ’ΚΟΣΕ, κος Δημήτρης Κιούσης.