ΤΡΙΑΘΛΟ 75 ΠΙΑΤΩΝ SPORTING – TRAP – SKEET ΣΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ . ΗΜΕΡ. 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011