Ο Γιάννης Νικολακόπουλος δηλώνει ερασιτέχνης εκτροφέας Sringer Spaniels με το επίθεμα KALLISTON HELLAS. Μένει στην Νέα Μάκρη Αττικής και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στα τηλέφωνα 22940 95019 & 6972223883 ή με E-mail: [email protected]
Στα βιντεάκια μας παρουσιάζουμε μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την αρχική εκπαίδευση των κουταβιών , την μέθοδο “ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ” χρησιμοποιώντας ως “Πρωτογενή Αμοιβή” τροφή .
Συστήνει να διαβάσετε πριν αποφασίσετε να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας το ακόλουθο πόνημα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΜΑΣ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η συμβίωση με το σκύλο, η συνεργασία και η εκπαίδευση του είναι ευρείες έννοιες που δεν έχουν στεγανά. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται και βιώνει την κυνοφιλία και την κυνοτεχνία μέσα από διαφορετικό πρίσμα λόγω προσωπικών εμπειριών, αντιλήψεων, γνώσεως και παιδείας. Ιδιαίτερα οι συζητήσεις για την εκπαίδευσή των δεικτών (φέρμας) είναι ατέρμονες.
Ο τελικός σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με πολλές μεθόδους, μερικές φορές εκ διαμέτρου αντίθετες.
Είναι όμως όλες θεμιτές και δείχνουν την εκτίμηση μας προς το σύντροφό μας; Αποδίδουν όλες το μέγιστο των ικανοτήτων του σκύλου μας; Θα αποφύγουμε λάθη που μπορούν να καθυστερήσουν την εκπαίδευση ή χειρότερα να καταστρέψουν το σκύλο μας;…………….

Δείτε περισσότερα